Informacja o realizacji projektu „Razem ku samodzielności…” przez PCPR w Łomży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 stycznia 2014 r. realizuje kolejną, VII już edycję projektu systemowego pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W obecnym roku budżet projektu wynosi  974 487 zł, w tym wkład własny powiatu 102 321 zł.

 

Dotychczas do projektu przystąpiło 182 osoby z terenu powiatu łomżyńskiego (81 kobiet i 101 mężczyzn), w tym:

 • 3 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • 86 osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego,
 • 87 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze środowiska lokalnego,
 • 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą.

Wskaźnik osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie wynosi 47,25 %.

 

Rekrutację do projektu prowadzili pracownicy PCPR w Łomży oraz pracownicy socjalni z terenu powiatu łomżyńskiego zatrudnieni przez PCPR w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego.

Na etapie rekrutacji zawarto kontrakty socjalne z każdym uczestnikiem projektu. Każda osoba przeszła I etap diagnozy społeczno – zawodowej, podczas której wstępnie zdiagnozowano jej potrzeby oraz wybrano instrumenty aktywnej integracji przewidziane do realizacji w 2014 r.

 

W maju, w wyniku zamówienia publicznego wybrano specjalistów do przeprowadzenia diagnozy społeczno-zawodowej uczestników projektu (doradca zawodowy, psycholog), indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu oraz osób zgłaszających się do Punktu Doradczo-Konsultacyjnego ze środowiska lokalnego (doradca zawodowy, psychoterapeuta, prawnik) i osobę do prowadzenia obsługi prawnej projektu.

 

W okresie maj-wrzesień 180 uczestników projektu przeszło II i III etap diagnozy społeczno – zawodowej (indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym i psychologiem), w wyniku której zostały określone potrzeby każdego z uczestników pod kątem oczekiwanego wsparcia, wybrano instrumenty aktywnej integracji dla każdego uczestnika projektu.

 

Od czerwca rozpoczął się cykl warsztatów pn. „Już wiem jak znaleźć pracę – Kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy” w formie konsultacji grupowych z doradcą zawodowym. Do połowy września w jedenastu 6-godzinnych warsztatach udział wzięło 158 uczestników projektu.

Ponadto od sierpnia organizujemy warsztaty grupowe z psychologiem dotyczące podnoszenia własnej wartości pn. „Uwierz w siebie”. Dotychczas w 6 spotkaniach wzięło udział 53 osoby.

 

W czerwcu dla uczestników naszego projektu zorganizowaliśmy piknik integracyjny, który miał na celu uściślenie pozytywnych relacji nie tylko między uczestnikami, ale również między uczestnikami a realizatorami projektu. W roku bieżącym około 150 uczestników imprezy gościło gospodarstwo agroturystyczne „W Dębowym Lesie” znajdujące się w Elżbiecinie.

 

Po zakończeniu diagnozy społeczno-zawodowej i zdiagnozowaniu potrzeb uczestników, zespół projektowy przystąpił do prac związanych z wyłonieniem wykonawców części zadań przewidzianych do realizacji, w tym przygotowanie przetargów na kursy zawodowe i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne.

W lipcu i sierpniu na drodze przetargów nieograniczonych wyłoniliśmy wykonawców na przeprowadzenie i zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, kursów prawa jazdy i wózków widłowych oraz kursów zawodowych.

 

Od sierpnia / września rozpoczęły się następujące kursy:

 • kurs prawa jazdy kat. B – 46 osób ,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej – 1 osoba,
 • kurs prawa jazdy kat. C, C+E – 11 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. B+E – 1 osoba,
 • kurs prawa jazdy kat. C – 2 osoby,
 • kurs prawa jazdy kat. C+E – 3 osoby,
 • kurs prawa jazdy kat. D – 2 osoby,
 • kurs prawa jazdy kat. T – 2 osoby,
 • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – przewóz rzeczy – 3 osoby,
 • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – przewóz osób – 1 osoba,
 • kurs operatora wózka jezdniowego – 30 osób,
 • kurs operatora koparko-ładowarki kl. III – 20 osób,
 • kurs operatora koparki jednonaczyniowej – 1 osoba,
 • kurs obsługi kasy fiskalnej – 48 osób,
 • kurs sprzedawcy z fakturowaniem – 6 osób,
 • kurs opiekuna osób zależnych – 12 osób,
 • kurs kosmetyczny – 5 osób,
 • kurs kelner – barman – 9 osób,
 • kurs programowania AUTOCAD – 2 osoby,
 • kurs spawania metodą MAG – 9 osób,
 • kurs spawania metodą TIG – 4 osoby,
 • kurs masażu klasycznego – 4 osoby,
 • kurs pilarza – drwala – 3 osoby,
 • kurs inseminacji bydła – 1 osoba,
 • kurs pielęgnacji terenów zielonych – 5 osób,
 • florystyka bukieciarstwo – 5 osób,
 • kurs asystentka – sekretarka – 2 osoby,
 • profesjonalny catering i dekoracja stołu – 1 osoba,
 • księgowość małych i średnich firm – 8 osób,
 • kadry i płace – 5 osób,
 • grafika i projektowanie stron www – 4 osoby,
 • szkolenie okresowe dla służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb – 1 osoba,
 • kurs podstawy komputera z telepracą – 5 osób,
 • kurs na kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych – 1 osoba,
 • kurs na członka służby informacyjnej i porządkowej – 1 osoba,
 • kurs stylizacji paznokci – 1 osoba.

 

W drugiej połowie sierpnia 44 osoby niepełnosprawne i 10 opiekunów wyjechało na 10 dniowe indywidualne zajęcia rehabilitacyjne nad morze (Darłówko). Ponadto od września 8 uczestników projektu odbywa indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w miejscu swojego zamieszkania.

 

Do końca sierpnia 5 bezrobotnych uczestników projektu (w wieku 15-30 lat) zostało skierowanych do odbycia stażu zawodowego.

 

Ponadto informujemy, że od czerwca funkcjonuje Punkt Doradczo – Konsultacyjny mieszczący się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 214. W Punkcie tym specjaliści różnych dziedzin - prawnik, doradca zawodowy i psycholog udzielają porad dla uczestników naszego Projektu jak i mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług Punktu Doradczo – Konsultacyjnego. Więcej informacji o dyżurach specjalistów w Punkcie można uzyskać pod numerem tel. 86 / 215 69 44, lub osobiście w siedzibie PCPR Łomża, pok. 209.

 

 

2014-09-23 14:40 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.