"Już wiem jak znaleźć pracę"

W sobotę 11 października 2008 roku odbyło się szkolenie pt.” Już wiem jak znaleźć pracę” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizowanego projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W szkoleniu uczestniczyło 17 beneficjentów projektu (usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych).

Celem ośmiogodzinnego spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem było ćwiczenie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do sprawnego „poruszania się” na rynku pracy.


Na szkoleniu gościem specjalnym była Pani Danuta Jarota zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży która podzieliła się z uczestnikami szkolenia swoim ogromnym doświadczeniem i wiedzą odnośnie oczekiwań pracodawców i rynku pracy, mówiła również o sztuce prezentacji kandydatów na pracowników podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Okazało się że temat ten szczególnie zainteresował uczestników.

Szkolenie „Już wiem jak znaleźć pracę” było uzupełnieniem konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem i jednocześnie jedną z wielu form wsparcia zaproponowanym naszym podopiecznym.

Kierownik projektu:
Izabella Grochowska

2008-10-13 15:15 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.