Konferencja poświęcona aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W dniu 9 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja poświęcona aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie łomżyńskim w ramach projektu ”Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Jej celem było zwiększenie zainteresowania problemem aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie świadomości pracodawców, co do ich uprawnień w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym pozyskiwania funduszy na utworzenie stanowisk pracy dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Podczas spotkania prowadzonego przez dyrektora PCPR w Łomży Pana Edwarda Jarotę wystąpili zaproszeni specjaliści z dziedziny aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oraz goście z najważniejszych instytucji wspierających zatrudnienie tej grupy osób, między innymi z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. W swoich wystąpieniach przedstawili oni sytuację osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz korzyści płynące z ich zatrudniania.

Konferencja jak zauważył podczas swojego wystąpienia Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki okazała się znakomitą okazją do kontaktów mających na celu integrację nie tylko zawodową ale też społeczną osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

W konferencji wzięło udział ok. 80 osób, które mają bezpośredni lub pośredni związek ze społeczną lub zawodową rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Zgromadziła ona osoby niepełnosprawne, ich rodziców i opiekunów, pracodawców, przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów Pomocy Społecznej, Wójtów gmin, pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej, przedstawicieli instytucji wspierających zatrudnienie min. PUP i PCPR, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania zaproszeni goście mieli okazję podziwiać prace uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie i wysłuchać kolęd w ich wykonaniu. Na zakończenie konferencji uczestnicy przełamali się tradycyjnym opłatkiem.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim przybyłym na spotkanie gościom, którym bliska jest tematyka związana z integracją osób niepełnosprawnych.

2008-12-11 14:24 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.