"Już wiem jak znaleźć pracę - kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy"

U osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej obserwujemy często wyuczoną i dziedziczoną bezradność w poruszaniu się na rynku pracy, z tego też względu zorganizowaliśmy cykl szkoleń grupowych, podczas których nasi beneficjenci mieli za zadanie nabyć umiejętności miękkie niezbędne na zmieniającym się rynku pracy i efektywnym funkcjonowaniu na nim.

 

W bieżącym roku 206 uczestników projektu wzięło udział w grupowych szkoleniach pt. „Już wiem jak znaleźć pracę - kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy”. Podczas zajęć poruszana była problematyka dotycząca: pisania dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, sposobów wyszukiwania wolnych miejsc pracy, prawa pracy, elastycznych form zatrudnienia, zatrudniania osób niepełnosprawnych, pozyskiwania informacji niezbędnych do otwarcia/prowadzenia własnej działalności gospodarczej, analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Anna Plona

Pracownik ds. rekrutacji, promocji i ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-11-12 08:42 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.