Spotkanie wigilijne "Grupy Wsparcia"

5 grudnia odbyła się uroczysta kolacja wigilijna uczestników Grupy Wsparcia, na której nie zabrakło dzielenia się opłatkiem oraz wspólnego śpiewania kolęd. Spotkanie odbywające się w rodzinnej atmosferze było okazją do podsumowania naszej pracy w roku bieżącym i przypomnieniu sobie jak dużo udało nam się osiągnąć.

 

W przekonaniu wielu osób profesjonalnie niezwiązanych z problematyką rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne rozwiązaniem problemu wsparcia rodzin jest zapewnienie im pomocy socjalnej, materialnej oraz rehabilitacyjnej. Z naszego doświadczenia wynika, że nieodzowne jest również zapewnienie tym rodzinom  wsparcia społecznego które rozumiemy jako otrzymywanie pomocy ze strony znaczących a bliskich osób lub instytucji, w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży chce być właśnie taką znaczącą instytucją.

Anna Plona

Pracownik ds. rekrutacji, promocji i ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

2012-12-07 09:38 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.