Grupa Wsparcia - Przykład jak pomóc sobie i jak udzielać pomocy innym

W miesiącu wrześniu odbył się cykl warsztatów psychoterapeutycznych dla uczestników Grupy Wsparcia – inicjatywy powołanej na bazie przekonania o ogromnych możliwościach tkwiących w samopomocy, skierowanej do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. W roku bieżącym w spotkaniach uczestniczy 12 opiekunów, 16 dzieci niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawne rodzeństwo.

 

 

Metodą pracy grupy stały się spotkania stacjonarne i wyjazdowe, które mają na celu wzajemne wspieranie się i wzmacnianie, bowiem rodziny o których mowa muszą przezwyciężać na co dzień nie tylko fizyczne bariery, ale często również spotykają się z barierami mentalnymi i izolacją społeczną. Psychoterapia grupowa obecna na każdym spotkaniu ma za zadanie kształtowanie odpowiednich postaw oraz przekonań, które pozwalają odpowiednio reagować na różne sytuacje społeczne, z którymi borykają się uczestnicy. Problemów jest mnóstwo: od nieakceptowania niepełnosprawności przez otoczenie i nieradzenia sobie ze stresem, poprzez problemy z rehabilitacją i załatwianiem spraw urzędowych, aż po dyskryminację w obszarze kulturalno-oświatowym czy wzajemne motywowanie się do aktywności zarówno w życiu społecznym jak też i zawodowym.

 

W dniu 28-09-2012 odbył się wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego „W dębowym lesie” kończący cykl wrześniowych spotkań. Przeprowadzone w Elżbiecinie zajęcia miały charakterrekreacyjno-sportowo-terapeutyczny i rozpoczęły się od kolejnej sesji psychoterapii dla rodziców, podczas gdy dla dzieci zostały przeprowadzone zajęcia ze specjalistami w dziedzinie dogoterapii.Wspólne gry i zabawy oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku niewątpliwie sprzyjały lepszemu poznaniu się oraz integracji. Tak spędzony czas stał się doskonałą okazją do lepszego poznania się i zidentyfikowania zarówno potrzeb jak również mocnych i słabych stron grupy, a to w konsekwencji pozwoliło określić realne cele, które grupa ma zamiar osiągnąć.

 

Jednym z głównych celów funkcjonowania naszej grupy jest przełamanie izolacji poprzez wymianę doświadczeńoraz dawanie i doświadczanie emocjonalnego wsparcia. Niemniej jednak w ramach uczestnictwa w projekcie opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oprócz uczestnictwa w grupie samopomocowej mogą skorzystać z innych form wsparcia m.in. z poradnictwa specjalistycznego oraz kursów zawodowych (w roku bieżącym 75% opiekunów korzysta z tej formy aktywizacji edukacyjnej). Wszyscy opiekunowie uczestniczą też w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, które mają za zadanie pobudzanie aktywności zawodowej i podnoszenie kompetencji społecznych. Dla dzieci i młodzieży organizujemy indywidualne zajęcia rehabilitacyjne.

 

Zapraszamy wszystkich opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego do zapoznania się z naszą ofertą i do zgłaszania chęci udziału w następnej edycji naszego projektu.

 

Anna Plona

pracownik ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji

2012-10-03 10:35 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.