Turnus wypoczynkowy dla dzieci z terenu powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało wypoczynek kolonijny dzieci, których opiekunowie są uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolonie sfinansowane przez PCPR w ramach realizacji kontraktów socjalnych beneficjentów projektu przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział w Łomży. Na rozpoczynający się 3 sierpnia br. dwutygodniowy turnus z programem profilaktycznym dotyczącym agresji i przemocy rówieśniczej 23 dzieci wyjechało w góry - do miejscowości Poronin. Łącznie z wypoczynku letniego skorzystało już trzydzieścioro dzieci z powiatu łomżyńskiego, z czego siedmioro uczestniczyło w wyjazdach do Rowów i Gdańska.

Nasi podopieczni w ramach uczestnictwa w projekcie, mogą liczyć na wiele form wsparcia proponowanych przez PCPR w Łomży, np. : sfinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach, kursy i szkolenia zawodowe, doradztwo specjalistyczne, zajęcia rehabilitacyjne, uczestnictwo w grupie wsparcia dla osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością i wiele innych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Izabella Grochowska – kierownik projektu

2010-08-03 14:39 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.