Warsztaty szkoleniowe dla „Grupy Wsparcia” w Mrągowie

W dniach 22-24 października 2010 roku, grupa 37 członków rodzin, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne miała okazję uczestniczyć w warsztatach kształtujących umiejętności skutecznego komunikowania się w relacji opiekun/rodzic - dziecko, dziecko - rodzic/opiekun oraz organizowania wspólnej zabawy będącej bardzo istotnym czynnikiem rozwoju dziecka.

Wyjazd do Mrągowa zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu systemowego ”Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za pomocą gier i zabaw integracyjnych nasi podopieczni ćwiczyli umiejętności nawiązywania kontaktu, rozpoznawania potrzeb innych ludzi, jak również współpracy w grupie. Wiedza ta okazała się niezbędna do osiągnięcia podstawowego celu szkolenia, a mianowicie do wypracowania optymalnego dla poszczególnych uczestników modelu komunikacji w środowisku rodzinnym, który służyłby nawiązaniu jak najgłębszych relacji. Wszystkie zajęcia były wzbogacone ćwiczeniami ruchowo-ogólnorozwojowymi oraz oddechowymi i relaksującymi, w tym wyciszającymi. W rehabilitacji naszych podopiecznych bardzo przydatne okazały się: basen, kucyk i osiołek wykorzystywane do hipoterapii dzieci, poza tym każdy z uczestników wyjazdu skorzystał z masażu relaksacyjnego.

Warsztaty w Mrągowie stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wątpliwości dla opiekunów, zaś u samych dzieci do kształtowania nowych postaw i zachowań podczas licznych zabaw integracyjnych zarówno z opiekunami, jak też rówieśnikami. O tym, jak bardzo owocnie i miło nasi podopieczni spędzili czas, niech świadczą załączone zdjęcia.

2010-10-26 14:51 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.