PCPR w Łomży ogłasza nabór na specjalistów do Punktu Doradczo - Konsultacyjnego w Wiźnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza psychologów i prawników do złożenia ofert.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:


· przeprowadzenie poradnictwa prawnego indywidualnego w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego (20 godzin),

· przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego (20 godzin).

· przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego (20 godzin).


Termin przeprowadzenia poradnictwa: maj – grudzień 2010 r.


Miejsce przeprowadzania poradnictwa: Punkt Doradczo - Konsultacyjny

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.


Oferta powinna zawierać:

- całkowity koszt brutto za godzinę konsultacji prawnej bądź psychologicznej,

- CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie.


Kryterium wyboru oferty:

· koszt,

· kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 209, 18-400 Łomża lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 27 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00.

2010-04-19 15:13 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.