Spotkanie integracyjne Grupy Wsparcia

„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę” (Sofia Loren). Kierując się tym mottem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w roku 2009 utworzyło w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupę Wsparcia dla 12 rodzin wychowujących dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W roku bieżącym do grupy dołączyło kolejne 10 rodzin. W dniu 17 czerwca 2010 roku w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się pierwsze w tym roku integracyjne spotkanie wszystkich uczestników grupy wsparcia.

Edward Jarota - Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przywitał licznie przybyłych gości i przedstawił kadrę realizującą projekt. Kierownik projektu przedstawił zgromadzonym przewidziane dla nich formy wsparcia i zachęcił do aktywnego uczestnictwa w grupie wsparcia tj. korzystania z konsultacji ze specjalistami indywidualnych i grupowych, wzięcia udziału w pikniku integracyjnym „Razem ku samodzielności” planowanym na 23 czerwca 2010 roku w Kownatach, turnusie rehabilitacyjnym, szkoleniach i kursach.

Grupę zintegrował animator dziecięcy, który przygotował atrakcyjne zabawy dla dzieci i dorosłych. Każde dziecko otrzymało materiały do arteterapii, które będą wykorzystywane w czasie kolejnych spotkań grupowych, na które dzieci i ich opiekunowie - jak wynika z ich deklaracji - nie mogą się już doczekać.

Izabella Grochowska - Kierownik Projektu

2010-06-18 14:39 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.