Szkolenie wyjazdowe "Grupy Wsparcia" w Białymstoku

W dniach 14 – 16 października 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało 3-dniowe szkolenie wyjazdowe dla 41 uczestników „Grupy Wsparcia” rodziców i opiekunów wychowujących dzieci niepełnosprawne (16 osób dorosłych i 25 dzieci, w tym 16 niepełnosprawnych). Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu systemowego o nazwie „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Uczestnicy warsztatów szkoleniowych wzięli udział w psychoterapii grupowej, która umożliwiła im wymianę doświadczeń w wychowywaniu i rozwoju dzieci. Otoczenie specjalistyczną opieką psychologiczną miało na celu m.in. doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Warsztaty szkoleniowe odbyły się w Hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku.

2011-10-20 07:58 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.