"Grupa Wsparcia" - Radość ze wspierania innych

W przekonaniu wielu osób profesjonalnie niezwiązanych z problematyką rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne rozwiązaniem problemu wsparcia rodzin jest zapewnienie im pomocy socjalnej, materialnej oraz rehabilitacyjnej. Z naszego doświadczenia wynika, że nieodzowne jest również zapewnienie tym rodzinom wsparcia społecznego, które rozumiemy jako oferowanie pomocy w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji. Naszym zadaniem jest wyzwolenie w każdym uczestniku GW poczucia, że jest częścią grupy ludzi, dla których jego problemy są ważne i którzy pragną go wesprzeć w ich rozwiązywaniu.

W roku bieżącym nasza grupa liczy aż 67 osób (24 osoby dorosłe i 43 dzieci, w tym 22 dzieci niepełnosprawnych), co potwierdza, że zapoczątkowana w roku 2009 inicjatywa znajduje szeroki oddźwięk w środowisku lokalnym.

Naszym podopiecznym z GW w kończącym się roku, w ramach aktywnej integracji, zaproponowaliśmy:

  • stacjonarne spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego,
  • piknik integracyjny w Olszynach
  • weekendowy wyjazd szkoleniowy do Białegostoku (14-16 październik 2011)
  • weekendowy wyjazd szkoleniowy do Mikołajek (02-04 grudzień 2011)
  • spotkanie wigilijne (08 grudzień 2011)
  • udział w konferencji podsumowującej projekt (14 grudzień 2011)

Celem wszystkich naszych spotkań było budowanie w grupie integracji, poczucia bezpieczeństwa oraz rozwijanie wzajemnego zaufania, w związku z czym połączyliśmy wspólny odpoczynek i zabawę z zajęciami psychoedukacyjnymi. Wszystkie ćwiczenia i dyskusje uczestników mają na celu uświadamianie, nazywanie i okazywanie stanów emocjonalnych jakie towarzyszą w codzienności w związku z przeżywaniem określonych sytuacji (opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym psychofizycznie).

W dniu 08-12-2011 uczestnicy Grupy Wsparcia spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej. Nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, składania życzeń oraz wspólnego śpiewania kolęd. Spotkanie odbywające się w rodzinnej atmosferze było okazją do podsumowania działań zrealizowanych w bieżącym roku i ustalenia planów na rok przyszły.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Grupy Wsparcia za Państwa postawę i zaangażowanie we wspieraniu siebie.

Anna Plona

pracownik ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji

2011-12-09 15:17 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.