Warsztaty szkoleniowe dla "Grupy Wsparcia" w Mikołajkach

W ramach realizowanego projektu systemowego o nazwie „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dniach 2 – 4 grudnia 2011 roku zorganizowało 3-dniowe szkolenie wyjazdowe dla 43 uczestników „Grupy Wsparcia” rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Warsztaty szkoleniowe, które tym razem odbyły się w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikom „Grupy Wsparcia” ponownie zaproponowaliśmy psychoterapię grupową ze specjalistą, a dzieciom wspólne gry i zabawy z opiekunami szkolenia. O tym, jak bardzo owocnie i miło nasi podopieczni spędzili czas, niech świadczą załączone zdjęcia.

2011-12-06 09:24 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.