Szkolenia wyjazdowe dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

W dniach 2 – 4 grudnia oraz 9 – 11 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowało dwa 3-dniowe szkolenia wyjazdowe, w których udział wzięło łącznie 100 uczestników projektu. Były to m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub problemy wychowawcze.

Warsztaty szkoleniowe, pn. „Dokumenty Aplikacyjne, Rozmowa kwalifikacyjna i Autoprezentacja – Klucz do Skutecznej Sprzedaży Swoich Kompetencji na Rynku Pracy”, przeprowadziła firma Eko-System z Kalisza w malowniczo położonym Hotelu „Masuria” w miejscowości Worliny na Pojezierzu Mazurskim.

Celem warsztatów było przygotowanie uczestników projektu do radzenia sobie na rynku pracy oraz integracja grupy. Uczestnicy szkolenia mogli poznać m.in. podstawowe zasady pisania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), dowiedzieli się jak wykorzystać elementy „mowy ciała” tworząc swój wizerunek podczas rozmowy kwalifikacyjnej, poznali najpowszechniejsze błędy wpływające na ocenę wizerunku i metody zapobiegania im, a także zapoznali się z zasadami tworzenia profesjonalnego wyglądu i roli stroju w życiu zawodowym.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty i zgodnie stwierdzili, że zdobyta wiedza, będzie im bardzo przydatna zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym.

2011-12-13 12:09 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.