PCPR w Łomży zaprasza psychologów, doradców zawodowych i prawników do złożenia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

 

 
 • przeprowadzenie poradnictwa prawnego indywidualnego w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Łomży (60 godzin),
 • przeprowadzenie poradnictwa prawnego indywidualnego w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Wiźnie (15 godzin),
 • przeprowadzenie poradnictwa prawnego indywidualnego w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Jedwabnem (15 godzin),
 • przeprowadzenie poradnictwa prawnego indywidualnego w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Przytułach (15 godzin), Więcej...

 

 • przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego  w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego  w Łomży (30 godzin),
 • przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego  w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego  w Wiźnie (15 godzin),
 • przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego  w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego  w Jedwabnem (15 godzin),
 • przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego  w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego  w Przytułach (15 godzin), Więcej...

 

 • przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego  w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Łomża (30 godzin),  
 • przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego  w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Wiźnie (15 godzin),
 • przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego  w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Jedwabnem (15 godzin),
 • przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego  w ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Przytułach (15 godzin). Więcej...

 

 

 

 

Termin przeprowadzenia poradnictwa:

maj – grudzień 2011 r. w dni robocze w godzinach  8.00 -15.00 (konkretne dni i godziny będą ustalone po konsultacji ze specjalistą).

 

Miejsce przeprowadzania poradnictwa:

Punkt Doradczo - Konsultacyjny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1 / 27, pok. 327, Punkt Doradczo - Konsultacyjny w Wiźnie, Punkt Doradczo - Konsultacyjny w Jedwabnem, Punkt Doradczo - Konsultacyjny w Przytułach,

 

Oferta powinna zawierać:

- całkowity koszt brutto  za godzinę konsultacji,

- CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie.

 

Kryterium wyboru oferty:

· koszt,

· kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 209, 18-400 Łomża lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 10 maja 2010 r. ( liczy się data wpływu do PCPR).

2011-05-02 09:27 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.