Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza animatorów zabaw dziecięcych do złożenia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza animatorów zabaw dziecięcych do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie integracyjnych zajęć dla dzieci z Grupy Wsparcia (dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny, opiekunowie).


Poszukujemy:

animatora zabaw dziecięcych, który zająłby się zorganizowaniem i przeprowadzeniem zabaw integracyjnych, ogólnorozwojowych, zajęć z arteterapii. Mile widziana umiejętność gry na instrumencie muzycznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży lub pod numerem telefonu (86) 215 69 44.


Oferta powinna zawierać:

- całkowity koszt brutto za przeprowadzenie zajęć - stawka za godzinę,

- CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie.

- w przypadku pracowników JST wypełniony załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2


Kryterium wyboru oferty:

Koszt,

Kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.


W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 27 maja 2011 r., do godziny 10.00.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o rozstrzygnięciu oferty. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

2011-05-24 12:19 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.