Spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 30-05-2011, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, odbyło się 9 spotkanie Grupy Wsparcia utworzonej w ramach projektu ”Razem ku samodzielności -Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

Dyrektor PCPR w Łomży – Edward Jarota powitał wszystkich uczestników oraz podziękował za liczne przybycie. Celem funkcjonowania naszej Grupy Wsparcia jest dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemem wspólnym dla wszystkich członków. Mamy nadzieję, że nasze spotkania przebiegające w atmosferze wzajemnej akceptacji, zachęcą wszystkich Państwa do dzielenia się swoimi smutkami, obawami, frustracjami, ale także radościami i sukcesami”- tak dyrektor wyjaśnił rolę powołanej grupy samopomocowej.

Pierwsze w tym roku spotkanie miało charakter informacyjno - integracyjny, podczas wspólnych gier i zabaw wszyscy uczestnicy mogli się lepiej poznać. Następnie dzieci kontynuowały zabawę pod opieką animatora, natomiast dorośli uczestniczyli w spotkaniu z psychoterapeutą. Siła oddziaływania terapii grupowej wiąże się z możliwością przekonania się, iż nie jesteśmy sami w przeżywaniu swoich uczuć, lęków, bezradności, a także radości oraz że potrafimy pomóc komuś innemu, dać mu wsparcie, podzielić się swoim doświadczeniem.

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają możliwość w ramach projektu skorzystać nie tylko z poradnictwa specjalistycznego (psychoterapia, doradztwo zawodowe oraz prawne), ale również z kursów zawodowych, warsztatów psychospołecznych, szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji społecznych. Dla dzieci i młodzieży organizujemy indywidualne zajęcia rehabilitacyjne i letni wypoczynek.

Nasze działania służą stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia i platformy wymiany doświadczeń dla osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Coraz większe zainteresowanie tą formą wsparcia wśród uczestników projektu jest dla nas sygnałem, że podjęta przez nas inicjatywa i jej formuła sprawdzają się - powiedziała kierownik projektu- Izabella Grochowska. W roku bieżącym Grupa Wsparcia liczy już prawie 70 osób (24 opiekunów oraz 43 dzieci), z czego 11 rodzin kontynuuje uczestnictwo drugi rok z rzędu. Wierzymy, że nasze spotkania mogą stać się wyjątkowym doświadczeniem poznawczym i emocjonalnym, które inspirują i pobudzają zmiany w naszym życiu. Liczymy na Państwa propozycje dotyczące organizacji spotkań wyjazdowych, będących doskonałą okazją nie tylko do nabycia nowych umiejętności, ale też odpoczynku w atrakcyjnych turystycznie miejscach - zachęcała kierownik projektu.

Anna Plona

pracownik ds. rekrutacji, promocji i ewaluacji

PCPR w Łomży

2011-06-01 14:54 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.