Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza psychologów i prawników do złożenia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  • przeprowadzenie poradnictwa prawnego indywidualnego dla mieszkańców powiatu w ramach działalności Punktu Doradczo - Konsultacyjnego,
  • przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego  dla mieszkańców powiatu w ramach działalności Punktu Doradczo - Konsultacyjnego.


Termin przeprowadzenia poradnictwa: październik – grudzień 2009 r. (po 2 dni tygodniowo).

Miejsce przeprowadzania poradnictwa: Punkt Doradczo - Konsultacyjny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1 / 27, pok. 327.


Oferta powinna zawierać:

- całkowity koszt brutto  za godzinę konsultacji prawnej bądź psychologicznej,

- CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie.


Kryterium wyboru oferty:

· koszt,

· kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 209, 18-400 Łomża lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 23 października 2009 r. do godz. 10.

2009-10-19 09:50 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.