Konferencja "Aktywizacja zawodowa usamodzielniających się wychowanków"

W dniu 23 października 2009 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja poświęcona „Aktywizacji zawodowej usamodzielniających się wychowanków” realizowana w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Konferencję prowadził Dyrektor PCPR w Łomży Edward Jarota, który na wstępie otworzył spotkanie, przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił program konferencji.

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – Mieczysław Bieniek, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – Krystyna Leszczewska, Prezes Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie – Andrzej Grodzki, a także kierownicy bądź pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej z powiatu łomżyńskiego oraz wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - główni adresaci konferencji.

Jednym z głównych punktów programu była prezentacja multimedialna dot. projektu „Razem ku samodzielności...”, którą poprowadziła Ewa Elster – kierownik projektu. Prezentacja miała na celu zapoznanie zgromadzonych gości z głównymi założeniami projektu, które PCPR stara się realizować podczas pracy z beneficjentami oraz wskazanie instrumentów aktywnej integracji z jakich mogą oni skorzystać. Przedstawiono także dotychczasowe rezultaty z realizacji projektu.

Pan Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży zaprezentował programy adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. program „Młode Wilki” adresowany dla osób w wieku do 30 lat), a także główne problemy z jakimi stykają się wychowankowie poszukujący pracy.

Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dr Krystyna Leszczewska przedstawiła kierunki kształcenia na uczelni (informatyka, automatyka i robotyka, zarządzanie, kosmetologia, pielęgniarstwo, technologia żywności oraz wychowanie fizyczne). W swoim wystąpieniu Pani Prorektor przybliżyła zgromadzonym historię powstawania uczelni oraz omówiła współpracę PWSIiP z uczelniami wyższymi z krajów Unii Europejskiej.

Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki w swoim wystąpieniu poinformował zgromadzonych o 12 projektach unijnych jakie realizuje Powiat Łomżyński. Sporo uwagi poświęcił problematyce ekonomii społecznej oraz działaniom zapobiegającym wykluczeniu społecznemu, czego przykładem jest projekt „Razem ku samodzielności...” – realizowany przez PCPR w Łomży.

Po konferencji wszyscy goście mieli możliwość obejrzenia oraz kupna prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.

Uczestnikom konferencji wręczono również gadżety projektowe mające na celu promocję działań jakimi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

2009-10-26 14:53 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.