Grupa Wsparcia - spotkanie podsumowujące

W dniu 3 grudnia 2009 r. w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbyło się ostatnie już – podsumowujące ten rok – spotkanie Grupy Wsparcia, którą tworzą rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne. Spotkanie, które miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, zaszczycił swoją obecnością Starosta Łomżyński - Krzysztof Kozicki.

Na wstępie Dyrektor PCPR Edward Jarota powitał beneficjentów projektu i uroczyście wręczył im zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu z zakresu „Rola i znaczenie wspólnej zabawy w procesie rozwoju dzieci”, które odbyło się w Mrągowie w dniach 6 – 8 listopada 2009 r.

W spotkaniu wzięło udział 11 opiekunów i 11 dzieci niepełnosprawnych. Uczestnicy otrzymali również książki o tematyce psychologicznej i rehabilitacyjnej (Doris Brett – „Bajki, które leczą” oraz Vlasta Karaskowa – „Ćwiczymy w domu”).

Część oficjalną zakończyły wspólne zabawy integracyjne, które poprowadził animator Tomasz Niezgorski.

Dyrektor i pracownicy PCPR wspólnie z opiekunami dzieci niepełnosprawnych omówili rezultaty dotychczasowych spotkań. Podzielili się także swoimi odczuciami i spostrzeżeniami z przeprowadzonych spotkań i szkoleń. Uczestnicy z optymizmem przyjęli zaproszenie do uczestnictwa w projekcie w przyszłym roku oraz wyrazili chęć dalszej współpracy, zasugerowali swoje oczekiwania i potrzeby. Zgłosili również kwestie związane z pomocą ich podopiecznym w tym szczególnie w zakresie rehabilitacji.

Na zakończenie Dyrektor PCPR zaprosił obecnych na Konferencję podsumowującą projekt „Razem ku samodzielności...”, która odbędzie się 15 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

2009-12-04 14:40 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.