Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt systemowy w 2009 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza na konferencję podsumowującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, która odbędzie się w dniu 15 grudnia godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży - parter.

P r o g r a m k o n f e r e n c j i

1000Powitanie gości

Pan Edward Jarota Dyrektor PCPR w Łomży

1015Wystąpienie Starosty Łomżyńskiego

Pan Krzysztof Kozicki Starosta Łomżyński

1030 Informacja z realizacji projektu za rok 2009 - prezentacja

Pani Izabella Grochowska Kierownik projektu

1050 Przemoc w rodzinie

Pani Mirosława Kątna Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw
Dziecka / Małgorzata Szulik

1140Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej

prof. dr hab. Antoni Jakubczak

1200 Wystąpienie Pana Andrzeja Grodzkiego Prezesa Instytutu Szkoleń i Analiz
Gospodarczych w Warszawie

1230 – Występ zespołu wokalnego „Arka” przygotowany przez Warsztat Terapii
Zajęciowej w Marianowie

1300Zakończenie konferencji

Lunch.

Serdecznie zapraszamy !!!

2009-12-14 14:48 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.