Dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie na szkoleniu w Mrągowie

W dniach 6 – 8 listopada 2009 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Grupy Wsparcia pn. „Rola i znaczenie wspólnej zabawy w procesie rozwoju dzieci”. Miejscem 3-dniowego spotkania był położony nad jeziorem hotel „Anek” w Mrągowie.

Grupa Wsparcia rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne powstała z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizatorem szkolenia był - działający na zlecenie PCPR w Łomży - Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczy w Warszawie, który zapewnił uczestnikom mnóstwo różnorodnych atrakcji. Pierwszego dnia pobytu grupę ucieszyła obecność kucyka, na którym każde dziecko mogło posiedzieć, przejechać się oraz zrobić sobie zdjęcie. Równie wielką atrakcją była 3-godzinna wizyta w bogato wyposażonym Aquaparku w Mikołajkach. Zarówno obecność kucyka jak i wizyta na basenie była częścią terapii rekreacyjno – rehabilitacyjnej skierowanej do dzieci niepełnosprawnych.

Zasadniczym celem wyjazdu grupy do Mrągowa było m.in.  zapoznanie rodziców z potrzebami rozwojowymi dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Uczestnicy zapoznali się z rolą zabawy w życiu dziecka, jej formami, znaczeniem i zasadami uczestnictwa rodzica w zabawie, a także rozwijaniu umiejętności prowadzenia, organizowania i inicjowania zabaw sprzyjających wspieraniu rozwoju dziecka.

Trenerem i wykładowcą grupy była Pani Justyna Kaczyńska – doświadczony psycholog i terapeuta, specjalista pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, która zaproponowała autorski program szkoleniowy.

Szeroki zakres programowy szkolenia zawierał m.in.:

  • „Zobacz, jak się bawię” - aktywność proponowana przez dziecko, włączanie się do tej aktywności, obserwowanie zachowania dziecka, modyfikowanie zabawy przez wprowadzenie zmiany – rodzic jako towarzysz zabawy.
  • „Ja w grupie” – zabawy integracyjne z dziećmi – rodzic jako jeden z uczestników, wsparcie dla swojego dziecka w zabawie (ruchem, gestem, słowem, działaniem).
  • „Czuje się bezpiecznie, bo jesteś blisko” – zabawy oparte o kontakt z ciałem na podstawie m.in. metody Weroniki Sherbourne.
  • „To ja, właśnie ja” – odkrywanie własnego wizerunku, samoświadomość, samodzielność, tożsamość – rodzic jako partner zabawy.
  • „Doskonalę zmysły, odkrywam świat, obserwuję, doświadczam” – przykłady zabaw edukacyjnych - rodzic jako towarzysz zabawy samodzielnej, partner zabawy, wsparcie dla dziecka.
  • „Razem tworzymy” – zabawy wyzwalające ekspresję twórczą (plastyczną, muzyczną, ruchową) – rodzic jako towarzysz zabawy samodzielnej, partner zabawy i wsparcie.
  • „Uczę się współpracować” – zabawy z regułami, nauka cierpliwości i czekania na swoją kolej, rozumienie reguł, przeżywanie sukcesów i porażek – rodzic jako partner zabawy i wsparcie dziecka.

Drugiego dnia szkolenia Grupę Wsparcia odwiedzili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którzy stwierdzili, że warsztaty przeprowadzane są zgodnie z założeniami, a uczestnikom – zwłaszcza dzieciom zapewnione zostały bardzo dobre warunki pobytu. Zarówno opiekunowie jak i dzieci wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach i szkoleniach.

2009-11-10 09:54 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.