Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza specjalistów do złożenia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza specjalistów - doradców zawodowych, psychologów i prawników do złożenia oferty cenowej na:

 

 

 

 

  • prowadzenie obsługi prawnej projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej...

 

 

  • przeprowadzenie poradnictwa prawnego indywidualnego dla beneficjentów ostatecznych projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej...

 

 

  • przeprowadzenie doradztwa psychologicznego indywidualnego i grupowego dla beneficjentów ostatecznych projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej...

 

 

  • przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla beneficjentów ostatecznych projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej...
2011-03-29 09:22 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.