Piknik integracyjny w Kownatach

W dniu 23 czerwca 2009 r. na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach (gmina Piątnica) odbył się piknik integracyjny środowiska osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego. Impreza została sfinansowana ze środków EFS i budżetu państwa w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod nazwą „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W pikniku wzięło udział ok. 140 osób, w tym: uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży, dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie biorące udział w projekcie w ramach grupy wsparcia, oraz dorosłe osoby niepełnosprawne z powiatu łomżyńskiego. W imprezie uczestniczyli również pracownicy w/w instytucji i harcerze z drużyny „Ptaki Ptakom”.


Organizatorami tego przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży – Partner projektu, który zapewnił gościom wiele atrakcji i smaczne „swojskie jadło”.


Harcerze na czele z druhem Krzysztofem Pyczotem zorganizowali uczestnikom pikniku ciekawe zabawy i konkursy sprawnościowe m.in.: przeciąganie liny, chodzenie na nartach, rzut do tarczy. Nie zapomnieli również o akcencie patriotycznym. Na początku pikniku została wciągnięta flaga narodowa na maszt i odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.


Spotkanie uświetnił występ zespołu wokalnego „Arka” i pokaz sportowo – taneczny pt. „Gala boksu zawodowego” przygotowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie. WTZ zapewnił nagłośnienie i oprawę muzyczną. W budynku Ośrodka Wsparcia odbyła się wystawa prac plastycznych uczestników tej placówki.


W pikniku uczestniczyli również goście z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego przebywający w powiecie łomżyńskim w ramach II wizyty studyjnej. Dyrektor Ośrodka POW w Kownatach oprowadził kierowników OPS po Ośrodku, przedstawił historię jego powstania oraz zasady funkcjonowania.


Spotkanie integracyjne przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Dopisała pogoda dzięki czemu na twarzach wszystkich uczestników gościł szeroki uśmiech.


Na zakończenie imprezy Dyrektor PCPR w Łomży - Edward Jarota oraz Marian Knopkiewicz – Sekretarz Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży wręczyli osobom biorącym udział w dyscyplinach sportowych dyplomy i słodkie upominki.


Wszyscy uczestnicy pikniku z niecierpliwością oczekują na następną taką imprezę.

2009-06-24 12:24 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.