Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do złożenia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza informatyków do złożenia oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  1. Przeprowadzenie kompleksowej obsługi informatycznej projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„ -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Więcej...

2009-07-08 12:38 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.