Wyjazd grupy wychowanków na warsztaty do Rajgrodu

Dzisiaj - 3 września 2009 roku o godzinie 8:30 - 15 osobowa grupa wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyjechała na 5-cio dniowe warsztaty psychospołeczne do Ośrodka Wypoczynkowego „Knieja” w Rajgrodzie.

Szkolenie na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizował Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Przedmiotem szkolenia będzie m.in. asertywność, autoprezentacja, trening interpersonanly itp.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" sfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa.

2009-09-03 09:53 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.